català
.

Política de privacitat

A través del present avís, Enerca High Tech, S.L. (en endavant ENERCA), amb domicili social a Sabadell (08208), carrer Sant Maties, 93-95 informa als usuaris del lloc web sobre la seva POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades de caràcter personal que en el seu cas siguin facilitats pels usuaris, s'inclouran en un fitxer de dades personals on el seu responsable i titular és ENERCA. Així mateix, en el cas d'omplir qualsevol dels formularis amb dades personals en ell sol.licitats i acceptar el seu enviament, AUTORITZA EXPRESSAMENT a ENERCA per a que tracti i incorpori en el fitxer automatitzat de la seva propietat aquelles dades personals facilitades, així com totes les dades que es generin amb relació amb la seva participació i/o ús dels diferents serveis que s'ofereixin o poguessin oferir-se en aquest lloc web.

A excepció que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades dels camps de cada formulari, utilitzant dades veritables, exactes, complertes i actualitzades. L'usuari serà responsable de la veracitat de les dades proporcionades, així com de la seva actualització, en el seu cas, comunicant a ENERCA qualsevol modificació en els mateixos.

Tota la informació relativa a Dades de Caràcter Personal rebuda per ENERCA és tractada amb la màxima confidencialitat, complint en tot moment el deure de secret professional. Les dades personals proporcionades en cap cas seran cedits a tercers.

ENERCA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides i ha posat tots els medis i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat a les dades personals facilitades.

Mitjançant la seva acceptació a la present Política de privacitat, vostè autoritza expressament a ENERCA, en virtut de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) per que li remeti comunicacions comercials o publicitàries a través del e-mail facilitat o de qualsevol altre medi electrònic, sense perjudici de la possibilitat de revocació de l'autorització de forma gratuïta i en qualsevol cas mitjançant l'enviament d'un mail a la següent adreça info@ENERCA.com.

L'usuari te dret a accedir a la informació recopilada als fitxers d'ENERCA, rectificar-la d'ésser errònia, cancel.lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic a info@ENERCA.com, o comunicació escrita i firmada (adjuntant copia del DNI) dirigida al responsable del fitxer, això és, la societat Enerca, S.L., amb domicili social a Sabadell (08208), Carrer Sant Maties 93-95.

ENERCA es reserva el dret a modificar la seva política de protecció de dades d'acord al seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu o jurisprudencial. En qualsevol cas la seva política obeirà la legislació vigent. Si ENERCA introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest lloc web, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. En qualsevol cas , la relació amb els usuaris serà recollida per les normes previstes en el moment precís en que s'accedeixi al lloc web.