català
.

Energies Renovables

Biomassa

Durant la major part de la historia de la humanitat, la biomassa i l'energia solar han estat les úniques fonts d'energia tèrmica utilitzades per l'home. Al llarg del temps i fins l'arribada del carbó, a la revolució industrial, la biomassa continua tenint un paper molt important como a font d'energia renovable.

A l'actualitat hem après a utilitzar la biomassa (procedent de residus forestals, Agrícolas, inclús explotacions forestals concebudes específicament per la seva producció) com a combustible de CALDERES DE BIOMASSA que son capaces de produir energia de forma més eficient i neta.