català
.

Energia Solar Fotovoltàica

Sistemes Aïllats. Autoconsum

L'energia elèctrica generada s'utilitza per petits consums en el mateix lloc on es produeix.

Les aplicacions més comuns són:
  • Electrificacions d'edificis: Vivendes aïllades de la ret elèctrica.
  • Aplicacions agrícoles: Bombeig d'aigua, sistemes de reg, il.luminació de granges, etc.
  • Senyalització i comunicacions: Navegació aèria i marítima, repetidors.
  • Enllumenat públic: Carreteres, monuments, parades d'autobús.
  • Sistemas de depuració d'aigua.
En aquestes aplicacions, per poder disposar d'electricitat durant la nit o en períodes de baixa insolació, es necessita una bateria d'acumulació amb el seu corresponent regulador de càrrega. Quant el que es necessita és corrent alterna s'utilitza un inversor.

Els sistemes fotovoltaics aïllats han de tenir una dimensió suficient per abastir la totalitat de les necessitats energètiques, sempre que no existeixi un recolzament convencional, com ara un grup electrogen a gasoil. Es recomana utilitzar electrodomèstics de baix consum i alt rendiment.