català
.

Implantació de lluminaria de baix consum

L'elevat preu de l'energia elèctrica fa que sigui rendible la implantació de il.luminació de baix consum. En aquest sentit Enerca us ofereix:
  • Estudi lumínic.
  • Càlcul de il·luminació mitjà.
  • Càlcul VEEI (valor d'eficiència energètica il·luminació).
  • Informe tècnic i recomanacions.