català
.

Energia Solar Tèrmica

Aplicacions Industrials

Instal·lacions especialment apropiades per Empresas en les que els seus processos productius són especialment intensius en consum d'energia tèrmica ja sigui per aigua calenta en aplicacions sanitàries com industrials. Aquest ús intensiu d'energia tèrmica generalment es tradueix en grans consums de combustible que repercuteixen negativament al compte de resultats de l'empresa, restant competitivitat als seus productes i serveis.

Especialment indicat per Hotels, Càmpings, Hospitals, Granges, bugaderies industrials, etc.

L'inversió en actius destinats a l'eficiència i l'estalvi energètic es caracteritzen per:
  • Elevada Rendibilitat
  • Reduïts períodes de Retorn de d'Inversió
  • Reducció de Costos Fixes
  • Augment de la Competitivitat
  • Augment dels Beneficis
  • Millora de la Conta de Resultats
  • Bonificacions Fiscals
Amb les nostres solucions energètiques basades en l'energia solar vostè podrà reduir considerablement o fins i tot eliminar per complet els costos derivats del consum de combustible.

Li oferim l'oportunitat de reduir significativament la seva dependència dels combustibles fòssils, el preu dels quals no para de créixer.

Li oferim l'oportunitat de realitzar una inversió amb una elevada rendibilitat econòmica.

Consulti'ns sobre les diferents opcions que poden incorporar en els seus processos productius i l'assessorarem de totes les avantatges fiscals que poden aprofitar.