català
.

EnergIa Solar TÈrmica

Generació d'aigua calenta sanitària (A.C.S.)

Enerca dissenya i instal.la sistemes d'energia solar tèrmica per proveir d'ACS a les llars i industries que ho requereixin. Des de senzills equips per una llar unifamiliar fins a sistemes més complexes per edificis multi vivenda o industrials. Enerca posa a la seva disposició el millor equip de professionals per dur a terme els seus projectes.

Especialment indicat per el sector de la construcció i el sector residencial, els sistemes per ACS es caracteritzen per la seva economia i rendibilitat.